2012-01-25

En eftermiddag i Budapest.Under mina många promenader med Hasselbladaren på magen längs gatorna i Budapests  stöter jag på denna staty. Den avbildar en soldat från första världskriget som är i färd med kasta en handgranat. Minnesmärket skall påminna betraktaren om dom stupade soldaterna från det 32-a "Maria Teresia" regementet, vars soldater aldrig återvände från kriget 1914-18.

Jag kommer genast ihåg att jag bland mina gamla bilder har ett fotografi som min farfar tog från just denna plats. Bilden är från oktober eller början av november 1956, då Budapest var en helt annan stad än som den eftermiddag jag promenerar förbi .
Det var mitt under den väpnade revolt som ungrarna stred för sin frihet mot Sovjetunionen och den kommunistiska diktatur som rådde. Det hela började som en folklig protest demonstration och som eskalerade till fullständiga gatustrider på liv och död.
Vid foten av minnesmärket syns två nygrävda gravar, antagligen frihetskämpar som nyligen stupat på gatorna i närheten. I det kaos som rådde mitt i revolten, utnyttjades varje liten täppa för att begrava dom som stupat. Två kvinnor vårdar graven markerat med ett enkelt kors. Folk skyndar förbi och tittar ängsligt.

Idag är allt detta historia, och knappast någon som väntar på bussen eller passerar kan se  några spår av dagarna från hösten 1956, det är endast en långväga Hasselblad fotograf som råkar komma ihåg..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar